Alla idrottsklubbar är beroende av att pengar kommer in i någon form. Det är svårt att utveckla en sport om det inte finns resurser att göra det med, och sponsorer har blivit allt viktigare. Utan sponsorer skulle även biljettpriser vara betydligt högre, exempelvis till fotbollsmatcher. Undersökningsföretaget Sponsor Insight har gjort en undersökning där det visar sig att svensk elitidrott är helt beroende av sponsorintäkter och att det utgör i genomsnitt 42 procent av de totala finansiella medlen. I studien framgick även att biljettpriserna skulle höjas med upp till fem gånger om inga sponsorer fanns med i bilden.

Sponsorer har långa anor

Att vara en sponsor innebär att en juridisk person, företag eller privatperson stödjer en verksamhet ekonomiskt eller håller till godo med en viss tjänst, och detta i utbyte mot en motåtgärd. Inom idrotten är det vanligt att sponsorerna får göra reklam, exempelvis ha sin logotyp på kläderna som idrottarna använder. Själva ordet sponsorerna började användas mer flitigt under 1980-talet och själva termen sponsor har anor ända tillbaka till latinets sponsio. Idrottsföreningar sköts idag nästan som vilket företag som helst, men har ofta ett större behov av bidrag och sponsorerna då biljettintäkter inte täcker alla kostnader. Även företag brukar söka ekonomiskt stöd, men då i form av lån från banker. Den som söker ett fördelaktigt företagslån kan använda exempelvis Capcito som tillhandahåller bra villkor. Det är idag mycket vanligt, både inom företagsvärlden som inom idrottsvärlden, att man söker ekonomiskt stöd för att kunna utvecklas och göra investeringar.

Sponsring på tredje plats

Idrottsföreningar är trots sponsorer ännu beroende av medlemsavgifter och stöd från kommunen. Sponsorer kommer för de flesta först på tredje plats, och särskilt på mindre orter är sponsorerna guld värda. Det är inte alltid en sponsor måste ge ekonomiskt stöd i form av pengar, utan det kan även handla om att man lånar ut byggnader eller utrustning gratis. I idrotter som golf, fotboll och ishockey är sponsorer mycket viktiga, och sporterna kräver en del investeringar då man behöver använda dyra hallar och stora ytor att verka på.

En viktig balansgång

Sponsring räknas ofta som “fria” intäkter vilket betyder att klubben kan använda pengarna där de behöver mest, eller själva önskar. Stödet från kommunen brukar vara öronmärkta till en viss del av verksamheten och följer vanligen en överenskommelse på ett annat vis. Det är ändå en viktig balansgång att använda sig av sponsorer för idrottsföreningar, då varan eller tjänsten som sponsorer tillhandahåller måste ligga i linje med idrottens grundvärderingar. Det kan exempelvis vara problematiskt om ett ölbryggeri ska sponsorera en ungdomsförening. Ofta är det i lika stort intresse för sponsorerna själva som för idrottsföreningarna att samarbetet känns “rätt” och även gynnar sponsorns image. Idrotten har dock mycket att tacka för att det finns aktiva sponsorer som vilja stödja idrotten.